Thursday, February 27, 2014

何俊仁

何俊仁
 1. 何俊仁- 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/zh-hant/何俊仁Translate this page
  Chinese Wikipedia
  Loading...
  何俊仁議員(Albert Ho Chun-yan,1951年12月1日-)生於香港,祖籍廣東省中山市,為香港大學法律學學士,現任立法會議員,屯門區議會(樂翠選區)議員,前民主黨 ...
 2. 何俊仁- 維基百科,自由嘅百科全書 - Wikipedia

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/何俊仁Translate this page
  Cantonese Wikipedia
  Loading...
  何俊仁(Albert HO Chun-yan;1951年12月1號—)係香港執業律師同公證律師、香港大學法律學學士,現任香港立法會議員,屯門區議員,民主黨前主席,香港市民支援 ...
 3. News for 何俊仁

  1. 雅虎香港 ‎- 3 hours ago
   閱讀Yahoo 新聞香港上的「何俊仁立會喪(目及)艷照」。 【太陽報專訊】民主黨立法會議員何俊仁在立法會開會時瀏覽艷照斷正,他在立法會會議廳 ...
  1. 香港都市日報‎ - 11 hours ago
 4. 何俊仁

  www.hochunyan.org.hk/Translate this page
  民主黨立法會議員何俊仁及涂謹申表示,政府使用綜援和公共福利金計劃(生果金和傷殘津貼)的系統,向合資格市民發放6,000元款項,可以把發放手續簡化,讓最有 ...
 5. 何俊仁- 香港網絡大典

  evchk.wikia.com/wiki/何俊仁Translate this page
  本文講述的是香港網民對立法會議員何俊仁的討論。關於立法會議員何俊仁的事蹟, 詳見中文維基百科條目「何俊仁」。 何俊仁(HO Chun Yan...
 6. 立法會議員-- 何俊仁議員

  www.legco.gov.hk/.../chcy...Translate this page
  Legislative Council of Ho...
  Loading...
  公共服務:. * 立法會民政事務委員會副主席 * 稅務上訴委員會評審委員 * 遺囑認證慣例小組委員會成員 * 播演權審裁處成員 * 臨時區域市政局議員(7/1997至今)
 7. 何俊仁立法會狂睇艷照- 香港文匯報

  paper.wenweipo.com › 港聞Translate this page
  10 hours ago - 民主黨議員何俊仁在財爺宣讀預算案期間,在座位上以其iPad瀏覽性感女性照片。 黃偉邦攝. 認衰致歉死撐「太累」 市民批浪費公帑養鹹濕議員.
 8. 何俊仁議事堂睇艷照- 港聞- 香港新浪新聞

  news.sina.com.hk/news/20140227/-2.../1.htmlTranslate this page
  7 hours ago - 民主黨立法會議員何俊仁在財政司司長曾俊華宣讀預算案期間,被發現公然用iPad 瀏覽多幅艷女相片,而且時間長達半小時。何俊仁事後迅速道歉, ...
 9. 何俊仁談從政三十年 蔡詠梅

  www.open.com.hk/old_version/0709p62.htmlTranslate this page
  八月十一日何俊仁在他位於中環的律師樓接受本刊採訪時,回憶了他的學生時代,談到他為何走上從政和關注人權的人生道路,並罕見地談到他的家庭、個人愛好,以及 ...
 10. 何俊仁的微空间_腾讯微博

  t.qq.com/hochunyanTranslate this page
  香港立法會議員,屯門區議員,律師,民黨前主席,維權律師關注組主席,2012年香港行政長官參選人。 Verified. 何俊仁,律师,香港立法会议员,2012年香港特别 ...

No comments:

Post a Comment