Friday, December 27, 2013

דוח

דוח
 1. השפה העברית - דוח ודוחות

  https://www.safa-ivrit.org/pronounce/duach.phpTranslate this page
  המילה דו"ח נוצרה במקור כראשי תיבות של המילים "דין וחשבון". במשך הזמן ראשי התיבות התקבלו כמילה רגילה בשפה, והיום ניתן לכתוב אותה גם ללא סימני הגרשיים: דוח. מהמילה אף ...
 2. דו"ח חניה – ויקיפדיה

  he.wikipedia.org/wiki/דו%22ח_חניהTranslate this page
  דו"ח חניה ניתן על ידי פקח עירייה או על ידי שוטר. פקחי העירייה פועלים באופן שיטתי על פי סדר עבודה הנקבע במחלקת הפיקוח העירונית. דו"חות משטרה ניתנים על ידי שוטרים באופן אקראי ...
 3. דו"ח מיוחד – ויקיפדיה

  he.wikipedia.org/wiki/דו%22ח_מיוחדTranslate this page
  הוא מנסה לשכנע אותה לעזור לו, והיא מגלה לו שלחלק מהחזיונות יש דוח"ות מיעוט (באנגלית: Minority Report), המציגים עתיד אפשרי אחר. קיומם הוסתר במשך כל השנים מחשש לערעור ...
 4. דו"ח חירות בעולם – ויקיפדיה

  he.wikipedia.org/wiki/דו%22ח_חירות_בעולםTranslate this page
  דו"ח חירות בעולם (באנגלית: Freedom in the World Report) הוא דו"ח המתפרסם מדי שנה על ידי ארגון ה-Freedom House האמריקאי. מטרת הדו"ח לנסות ולהציג מדד כמותי לרמת ...
 5. Images for דוח

   - Report images
 6. משטרת ישראל - תשלום דוחות תעבורה - הזנת פרטים

  ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=232Translate this page
  יש להזין ספרות הקנס בלבד, ללא מקפים, משמאל לימין. יש לשים לב שהמספר שהוזן זהה למספר המצויין בדו"ח. עדכון מצב הדו"ח מתבצע כשהרישום נקלט במחשבי המשטרה. בכל מקרה של ...
 7. Israel Finance Ministry, State Revenue Administration - משרד האוצר

  ozar.mof.gov.il/hachnasot/
  90+ items - יום, מה חדש.
  12.08.2013
  בחודש יולי 2013 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-23.2 מיליארדי ₪.
  12.08.2013
  בחודש יוני 2013 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-19.4 מיליארדי ₪.
 8. בנק ישראל - דוחות תקופתיים - דוח בנק ישראל

  www.boi.org.il/he/research/.../boiannualreports.aspxTranslate this page
  50+ items - דוח בנק ישראל. ​דוחות בנק ישראל הם דוחות שנתיים המתפרסמים בכל ...
  דוח בנק ישראל 2012.
  02/04/2013 |
  דוח בנק ישראל 2012.
  דוח בנק ישראל 2011.
  28/03/2012 |
  דוח בנק ישראל 2011.
 9. פרסום דוח מבקר המדינה 64א

  www.mevaker.gov.il/he/publication/.../report64a.aspxTranslate this page
  דוח ביקורת 64א' מוקדש בעיקרו לענייני כלכלה וחברה. נוכח החשיבות של הנושאים הכלכליים והשפעתם על הציבור והחברה בישראל, מצא מבקר המדינה לנכון לייחד כרך נפרד לביקורת ...
 10. דו"ח העוני האלטרנטיבי - לתת

  www.latet.org.il/Index.asp?CategoryID=139Translate this page
  בניגוד לדו"חות המדינה הרשמיים, דו"ח העוני האלטרנטיבי מבקש להמחיש את מהות החיים בעוני בכל הרבדים (תעסוקה, חינוך, דיור, בריאות ומזון). באופן זה מביא הדו"ח ראיה וניתוח סוציולוגי ...
 11. דו"ח טרכטנברג | המפקח: מעקב אחר ישום המלצות הועדה

  דו"ח טרכטנברג. מעקב וביקורת אחרי ישום המלצות דו"ח טרכטנברג מבית הסדנא לידע ציבורי והשר מיכאל איתן עוד » .... ברוכים הבאים לאתר המעקב אחר יישום המלצות דו"ח טרכטנברג!

No comments:

Post a Comment